6 july 2020

Eilt Staal (foto, 35) en Jeroen van Leeuwen (37) vormen vanaf heden de leiding van Regio Zwolle United. Het tweetal volgt hiermee Arjan Jansen op, die eerder deze week afscheid nam als directeur van Regio Zwolle United.

Staal en Van Leeuwen (algemeen manager PEC Zwolle) gaan samen leiding geven aan Regio Zwolle United en zorgen voor de verdere regionale verankering van PEC Zwolle. Gezamenlijk werken PEC Zwolle, Regio Zwolle United en diverse strategische partners aan een beleidsplan om de maatschappelijke en economische waardetoevoeging van PEC Zwolle aan de regio verder te versterken en verdiepen. Van Leeuwen blijft, naast zijn werk voor RZU, ook actief als algemeen manager van de BVO.

Staal is een bekende van de club, de organisatie én de regio. De Meppeler is namelijk al sinds 2010 werkzaam voor de club. Vanaf 2010 tot 2012 als vrijwilliger binnen de klankbordgroep Regiobinding & Communicatie, waarna hij in 2012 startte als coördinator regiobinding en doorgroeide in diverse functies. Rollen die hij invulde vanuit de samenwerking tussen PEC Zwolle, Regio Zwolle United en Kennispoort Regio Zwolle (waar hij ook nu betrokken blijft). Ook was Staal in 2014 nauw betrokken bij de oprichting van Regio Zwolle United.

Over Regio Zwolle United
Regio Zwolle United is het maatschappelijk en economisch hart van PEC Zwolle. Het is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is in het leven geroepen om sport te gebruiken als onafhankelijke katalysator voor de ontwikkeling van Regio Zwolle.

De stichting brengt projecten tot ontwikkeling rondom drie domeinen: PEC Zwolle United (maatschappelijk), Regiobinding (economisch) en Vitaliteit, in nauwe samenwerking met ongeveer 70 betrokken partners. Voorbeelden van projecten zijn OldStars Walking Football, Logistiek Netwerk, PEC kicks ASS (voetbal voor kinderen met het autisme spectrum stoornis), arbeidsparticipatie, regiobijeenkomsten, het startersprogramma en Playing for Success. 

Foto: Theo Smits

Reacties

Reacties aan het laden...
Terug naar overzicht

Meer