7 september 2021

Op donderdag 2 september is het Clubhuis Regio Zwolle officieel geopend door Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle), het nieuwe onderkomen van SportService Zwolle en Regio Zwolle United. Voorafgaand aan de officiële opening vond er een inspiratiesessie plaats voor de wethouders sport uit Regio Zwolle.

Inspirerende sportomgeving
SportService Zwolle en Regio Zwolle United zijn begin dit jaar gezamenlijk gaan huisvesten in het MAC3PARK stadion. De stadionomgeving is met recht hét hart van de regionale sport door alle sportfaciliteiten en opleidingen in de directe omgeving. Het biedt kansen om de aanwezige kennis en expertise steeds meer beschikbaar te stellen aan regionale verenigingen, gemeenten, sportaanbieders en het bedrijfsleven. Deze ambitie wordt versterkt door lokale en provinciale sport- en beweegakkoorden. De sportwethouders werden geïnspireerd door de brede impact van sport (sportief, economisch en maatschappelijk) en diverse projecten die ook lokaal uitvoerbaar zijn en sociale impact hebben. 

Ontvangst Centre for Sports & Education
Het Centre for Sports & Education is zo’n voorbeeld van een inspirerende organisatie in het hart van de regionale sport. Het is dé topsportopleiding en onderwijsinstellingen in één: jonge sporters uit de wijde regio en daarbuiten volgen hier hun opleiding. De wethouders werden hier gastvrij ontvangen: het was het startpunt voor inspiratie en rondleiding over de unieke sportinfrastructuur.

Samenwerking Regio Zwolle United en SportService Zwolle
Na een kort welkom vertelden Eilt Staal (Regio Zwolle United) en Jolanda van der Veer (SportService Zwolle) meer over beide organisaties, de regionale impact van de sportomgeving (mix van breedte- en topsportaanbod) en projecten die impact hebben op talentontwikkeling, sportparticipatie, sociale participatie en een vitale leefstijl. Maar ook hoe sport wordt ingezet als middel voor regionale binding i.s.m. organisaties als Kennispoort Regio Zwolle en gemeenten. Recent hebben SportService Zwolle en Regio Zwolle United een vijfjarige samenwerking getekend, die beoogt om (door de kracht van sport) de vitaliteit van inwoners in Regio Zwolle te versterken. Anje Boogerd (Centre for Sports & Education), sloot af met een presentatie over de kleurrijke onderwijsinstelling, waarna de wethouders werden meegenomen voor een rondleiding door de school.

Rondleiding met inspirerende projecten
Aansluitend ervaarden de wethouders letterlijk een aantal projecten door een rondleiding over het stadiongebied. Eerst gingen de bezoekers naar Be Quick’28, waar Koen Tip (SportService Zwolle) vertelde over sportparkmanagement en maatschappelijke initiatieven rondom de vereniging. Steeds meer verenigingen stellen hun accommodatie breed open als buurthuis.

Het gezelschap vervolgde de tocht naar het supportershome van PEC Zwolle, voor twee inspirerende maatschappelijke projecten in samenwerking met Regio Zwolle United. Peter Boitelle (Frion) vertelde over De Mannen van Frion, een waardevol initiatief dat al meer dan 16 jaar draait in het stadion en nu ook bij Be Quick ’28 van start gaat. Wilco Voulon (Stichting Empower) vertelde enthousiast over de projecten PEC kicks ASS en PEC heeft LEFF en de impact die sport kan hebben op het sociaal domein. 

Opening Clubhuis Regio Zwolle
De bezoekers concludeerden dat er nog veel te winnen is door onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling. SportService Zwolle en Regio Zwolle United hopen met het clubhuis hier een positieve bijdrage aan te leveren. Onder zonnige omstandigheden sloot de groep vervolgens aan bij de officiële opening van Clubhuis Regio Zwolle door Peter Snijders (voorzitter Regio Zwolle).

Foto's: Theo Smits

***

Over Regio Zwolle United
Regio Zwolle United is een stichting met ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is als maatschappelijke organisatie verbonden aan PEC Zwolle. Sinds 2010 heeft de stichting zich met veel energie ingespannen voor Regio Zwolle op maatschappelijk, economisch en vitaal gebied. Met circa 60 betrokken partners wordt samengewerkt aan impactvolle projecten die met behulp van sport een positieve bijdrage leveren aan de regionale leefomgeving. De projecten focussen zich op (I) sport, gezondheid en educatie, (II) sociale participatie en menselijk kapitaal, (III) economie en innovatie. 

Over SportService Zwolle
SportService Zwolle is dé verbinder van sport, bewegen en beleven voor inwoners uit Zwolle en omliggende regio. Onze ambitie is iedereen gezond en vitaal te houden door middel van sport en bewegen. We doen dit samen met gemeenten, sportverenigingen, sportaanbieders, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ontwikkelingen binnen de sportsector vertalen we naar vernieuwende sport- en beweeg-arrangementen voor jong en oud. Het zij in het bewegingsonderwijs, bij de sportvereniging en/of in de wijk. Zo stimuleren we een leven lang met plezier sporten, bewegen en beleven en dragen we bij aan een vitale regio. 

Lees meer over de samenwerking tussen SportService Zwolle en Regio Zwolle United: Sportieve krachten gebundeld voor vitale Regio Zwolle

Reacties

Reacties aan het laden...
Terug naar overzicht

Meer