5 november 2021

Sinds 2014 werken Hogeschool Windesheim en Regio Zwolle United samen. Voorbeelden van activiteiten zijn onder meer stageplekken, werkveldbezoeken en themabijeenkomsten. Met ingang van dit seizoen wordt de samenwerking specifiek met de Calo (Windesheim) geïntensiveerd. Tijdens de jaarlijkse stagebegeleidersbijeenkomst afgelopen woensdag werd dit bevestigd onder toeziend oog van ruim 40 deelnemende organisaties uit het werkveld.

De specifieke samenwerking met de Calo verantwoordelijk voor de sport- en beweegopleidingen op de hogeschool, is de afgelopen jaren natuurlijk ontwikkeld. Met studenten die elk jaar praktijkervaring opdoen via (afstudeer)stages, de ontwikkeling van de minor 'vitaliteit' en werkveldbezoeken weten beide organisaties elkaar goed te vinden. Zo heeft dit onder andere geresulteerd tot goede contacten tussen de organisaties en het in dienst treden van meerdere oud-studenten van de CALO bij PEC Zwolle en Regio Zwolle United.

Regio Zwolle United en Windesheim (Calo) hebben een verdiepingsslag gemaakt op de bestaande samenwerking. Beide organisaties zien dat de sociale-maatschappelijke en vitale impact van sport steeds belangrijker wordt voor de regionale leefomgeving. Met de uitbreiding van de samenwerking wordt beoogd deze ontwikkeling verder te versterken. Om hier concreet uitvoering aan te geven is een zogenaamde ‘verbindingsofficier’ aangesteld in de persoon van Arnoud Bostelaar (Calo). Hij gaat op structurele basis kantoorhouden in Clubhuis Regio Zwolle, het kantoor van Regio Zwolle United en SportService Zwolle. Ook is de samenwerking gezocht in de realisatie van de nieuwe Associate Degree (AD) Sport en de minor ‘duurzame sportevenementen met maatschappelijke impact’ vanuit de opleiding Sportkunde.

Jaap Haanschoten (opleidingsmanager Sportkunde, Calo): ,,In mijn huidige functie ben ik een half jaar werkzaam, maar ik was al bekend met Regio Zwolle United, de maatschappelijke stichting van PEC Zwolle. Afgelopen periode is gesproken tussen mijn collega's en het team van Regio Zwolle United over het intensiveren van de samenwerking. We zijn blij dat dit gelukt is. Hiermee kunnen wij het platform van PEC Zwolle / Regio Zwolle United inzetten als vliegwiel voor onze ambities. We hopen dat dit partnership ook een startschot is voor meer soortgelijke samenwerkingen met partners uit de regio, om onze relatie met het werkveld te versterken en inhoudelijk intensiever met elkaar op te trekken.’’ 

Eilt Staal (directeur Regio Zwolle United): ,,We werken al jarenlang samen met Windesheim op de diverse domeinen van de hogeschool, waaronder de Calo. Na de realisatie van ons beleidsplan zijn we met de Calo in gesprek geraakt over onze wederzijdse ambities. Samen kunnen we nog meer impact realiseren voor de Regio Zwolle, door sport in te zetten op sociaal-maatschappelijk en vitaal gebied. Dit past goed in lijn met onze samenwerking met SportService Zwolle en recentelijk ons partnership met Univé. Een goed voorbeeld vind ik het onderzoek van Calo-student Rick Rakké, om sociale projecten van Regio Zwolle United lokaal in te gaan zetten bij Steenwijkerland United. Zo zijn er steeds meer verenigingen die sport inzetten voor sociale en vitale impact. We kijken ernaar uit om deze ontwikkeling samen met Calo te versterken.” 

Reacties

Reacties aan het laden...
Terug naar overzicht

Meer