16 june 2022

Playing for Success Zwolle is een uniek programma waarbij de focus ligt op kinderen en jongeren van het primair-, voorgezet- en middelbaarberoepsonderwijs. De deelnemers van het programma werken in een inspirerende omgeving als het stadion van PEC Zwolle en het Landstede Sportcentrum aan hun sociaal-emotionele vaardigheden. Vaak hebben de kinderen en jongeren (veel) moeite om op school prestaties te leveren die van hen worden verwacht. Het programma helpt hen in twaalf weken zelfvertrouwen op te bouwen en successen te ervaren. Hierdoor gaan zij meer in zichzelf geloven waardoor ook hun prestaties op school verbeteren.

In 2009 begon PEC Zwolle als eerste betaald voetbalorganisatie in Nederland met het programma waarna veel clubs volgden. In ruim twaalf jaar tijd werden ongeveer 1.750 kinderen geholpen met het uiterst succesvolle programma. Dion Reijnen (projectleider), Harold van Bremen (centrummanager) en Jan Nijhuis (bestuurslid) zijn nauw betrokken bij Playing for Success Zwolle. Zij vertellen vol enthousiasme wat de kracht is van het unieke programma.  

Verhogen zelfvertrouwen
In 2008 was Playing for Success al een groot succes in Engeland. Destijds zijn Van Bremen en Nijhuis samen met Landstede, SportService Zwolle en toenmalig FC Zwolle afgereisd naar Engeland om daar ervaringen over Playing for Success op te doen. Uiteindelijk ging in januari 2009 Playing for Success voor het eerst van start in Nederland en was Zwolle de eerste stad met een Playing for Success-centrum. Sinds 2009 zijn er al 1.750 kinderen gegroeid in het centrum. „Na de eerste sessie kwamen we erachter dat het veel verstandiger is om met kinderen uit het primair onderwijs te werken aan hun sociaal-emotionele vaardigheden in plaats van de focus te leggen op taal-, reken- en ICT-vaardigheden. Het verhogen van het zelfvertrouwen van de kinderen is het belangrijkste doel waar we vandaag de dag nog steeds aan werken en dat al bijna veertien jaar lang”, vertelt de centrummanager die al vanaf het begin betrokken is.  

Het voortgezet onderwijs sloot zich in 2014 bij Playing for Success aan in samenwerking met Thorbecke Scholengemeenschap. Vanaf dit jaar zijn er ook een aantal groepen vanuit het MBO gestart met het programma in het Landstede Sportcentrum. Het primair onderwijs is vooral gericht op het samenwerken, praten over bijvoorbeeld pestgedrag, opbouwen van zelfvertrouwen en het durven stellen van vragen. Het zien en leren van elkaar speelt hierin een belangrijke rol. De kinderen stellen zich na drie of vier bijeenkomsten al veel meer open, zijn eerlijker over zichzelf en vertellen hoe ze zich voelen.  

Prachtige leermomenten
„Op dit moment draaien we twee groepen van het primair onderwijs op de dinsdag en donderdag in de skybox van het MAC3PARK stadion van PEC Zwolle. Normaal gesproken draaien we drie volle groepen op dinsdag, woensdag én donderdag”, vertelt Reijnen. Echter gaat het werven van kinderen in de periode voor de zomer altijd wat lastiger. „Het succes van Playing for Success meten we aan de hand van de reacties van zowel de deelnemers als de ouders en leerkrachten na afloop van een cyclus van twaalf weken. Het programma zorgt elke keer weer voor prachtige leermomenten bij de deelnemers en werpt zijn vruchten af in het klaslokaal en daarbuiten. Elk kind dat we kunnen helpen is er eentje en dat maakt het geweldig”, vertelt Nijhuis met een grote glimlach. 

Kracht programma
De kracht van het programma in het primair onderwijs zit hem in het samenzijn van de groep. Hierbij is bewustwording, gelijkwaardigheid en het enthousiasme van de begeleiders en stagiaires van belang. „De kinderen halen we de uit de klassituatie en brengen we samen in het stadion van PEC Zwolle wat fungeert als WOW-omgeving. In deze omgeving kunnen de kinderen niks fout doen, hoeven ze niet bang te zijn en is iedereen gelijk aan elkaar. Dit stimuleert de deelnemers om zich kwetsbaar op te stellen en een boost te geven aan bijvoorbeeld schoolprestaties. De meeste kinderen beginnen bij Playing for Success met een frisse start aangezien ze de andere deelnemers niet kennen. „Met goede wekelijkse begeleiding krijgen de kinderen steeds meer zelfvertrouwen en zien we ze daadwerkelijk groeien”, vertelt van Bremen. 

Dankbaar
In al die veertien jaren zijn er tal van succesverhalen te benoemen, Jan Nijhuis vertelde de volgende anekdote: „Een paar jaar geleden openden we een nieuwe bankrekening en daarvoor kon ik een nieuw bankpasje ophalen bij de Bruna. Toen de vrouw van de Bruna het pasje uit de kluis haalde, zag ze de naam van Playing for Success op het pasje staan. Ze zei: 'u bent van Playing for Success? Dan moet ik u danken want het programma heeft het leven van mijn dochter voor altijd in positieve zin veranderd'.” Ook vertelde Reijnen over de manier waarop ouders jaar in jaar uit weer vol trots naar hun kind kijken tijdens de afsluiting van het programma. „Elke keer merken we weer dat hun kinderen door middel van Playing for Success écht gegroeid zijn.” 

Draaien op volle sterkte
Richting de toekomst streeft Playing for Success Zwolle naar draaien op volle sterkte op verschillende plekken in de stad, maar ook verder in de regio. Daarnaast blijft het goed uitvoeren van het werk om echt het verschil te maken voor kinderen en jongeren het belangrijkste. „Hierdoor kan het programma alleen nog maar verder groeien”, vertelt Nijhuis met overtuiging. Als kers op de taart vindt Van Bremen het geweldig als Playing for Success op den duur valt binnen de oplossingen van een hulpvraag van kinderen op school. Het rijtje van fysiotherapie (lichamelijk), logopedie (spraak) hoopt hij uiteindelijk te versterken met Playing for Success (sociaal-emotioneel). „Dan kun je heel veel dingen bij kinderen al vroegtijdig weghalen of verbeteren. Die betekenisvolle leermomenten zijn heel veel waard”, besluiten de heren.

> Samenwerkingspartners: PEC Zwolle United, SportService Zwolle, Deltion College, Landstede, Vivente, Catent en OOZ.

Reacties

Reacties aan het laden...
Terug naar overzicht

Meer