Kernboodschap: Een actief leven is een gezond streven.


Iedereen weet dat beweging goed is voor lijf en leden. PEC Zwolle United draagt graag een steentje bij aan het positieve effect van bewegen op de gezondheid. Door middel van jeugdvoetbal, schoolvoetbaltoernooien en clinics stimuleren wij met name kinderen om te (gaan) bewegen.

Daarnaast activeren wij met ons focusproject Arbeidsparticipatie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals Wajongeren en bijstandsgerechtigden, letterlijk om in beweging te komen en een (nieuwe) baan te vinden.