Kernboodschap: Sporten met respect voor elkaar.


Onwenselijk gedrag op en rondom de sportvelden verminderen en in positieve zin veranderen. Hier zetten we ons als PEC Zwolle United vol overgave voor in. Door sportief te spelen en respect te hebben voor anderen willen we dat jongeren verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gedrag. En elkaar daar ook op aanspreken. Met de straatvoetbalcompetitie PEC Zwolle Street League willen wij jongeren in laten zien dat het om meer gaat dan alleen voetbal.