Kernboodschap: inspireren door sport, spel en leren te combineren

YoungStars richt zich op kinderen in de leeftijdscategorie 8-16 jaar middels projecten als PEC kicks ASS (voetbal voor kinderen met autisme), PEC Zwolle Street League (straatvoetbalcompetitie in de eigen wijken om sociale cohesie en sportparticipatie te bevorderen), Playing for Success (leercentrum in het stadion om sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen van basisschoolkinderen te verbeteren) en Kids United Sport Zwolle (een week sport- en spelactiviteiten voor kinderen die om sociaal-economische redenen niet op zomervakantie kunnen).

PEC Zwolle United draagt graag een steentje bij aan het positieve effect van bewegen op de gezondheid. Door middel van clinics en schoolvoetbaltoernooien stimuleren wij met name kinderen om te (gaan) sporten.