11 march 2015

Deze straatvoetbalcompetitie is bedoeld voor jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar. In zelf samengestelde teams vertegenwoordigen de deelnemers de verschillende Zwolse wijken en voetballen ze op veldjes in de wijk. 

Het doel van deze competitie is onder meer het bevorderen van de sociale cohesie in de Zwolse wijken, het terugdringen van overlast in de wijk en een verhoging van sportparticipatie van jongeren. De begrippen 'voetbal, wijk, respect en ontwikkeling' staan centraal en vormen de rode draad door het gehele project en komen tot uiting in alle activiteiten van de Street League. Het zogenaamde Bonus*Malussysteem vormt de ruggengraat van de competitie, het geeft een duidelijke lijn aan en is overkoepelend voor alle activiteiten binnen de Street League.

Likes, dislikes & buurtbijdragen
Het Bonus*Malussysteem richt zich op het gedrag van de deelnemers. Dit geldt niet alleen op het veld, maar ook buiten de wedstrijden om. Naast wedstrijden wordt het Bonus*Malussysteem namelijk ingezet om extra punten, zogenaamde Likes, te verdienen voor je team met activiteiten in de eigen wijk. De teams kunnen dit doen door bijvoorbeeld sneeuw te ruimen, zwerfafval of vuurwerkresten op te ruimen, de tuin doen bij oudere buurtbewoners etc. Aan de hand van de moeilijkheid of originaliteit van deze buurtbijdragen krijgt het team een bepaald aantal punten. Deze punten vormen samen met de bij het voetballen behaalde wedstrijdpunten de totaalscore en welk team zich tot kampioen van de PEC Zwolle Street League mag kronen. 

Thema-avonden
Daarnaast worden er met name in de winterstop thema-avonden georganiseerd rondom de begrippen Voetbal, Wijk, Respect en Ontwikkeling. Hierbij wordt rekening gehouden met actuele onderwerpen uit de samenleving en signalen vanuit de deelnemers, teambegeleiders, vrijwilligers en scheidsrechters. De verschillende wijken ontmoeten elkaar deze avonden op een inspirerende locatie om samen te praten over relevante onderwerpen.

Eerste elftalspeler Kingsley Ehizibue is als ambassadeur verbonden aan PEC Zwolle Street League. Met het bezoeken van de activiteiten geeft hij de jongeren nog een stukje extra motivatie. De organisatie van de PEC Zwolle Street League wordt uitgevoerd door een projectleider van SportService Zwolle. Kijk voor meer informatie op www.peczwollestreetleague.nl.

Reacties

Reacties aan het laden...
Terug naar overzicht

Meer