29 may 2020

Wie Jacco Vonhof (Novon & MKB Nederland) een beetje kent, weet dat hij een betrokken ondernemer én supporter van PEC Zwolle is. Deze combinatie maakt het dan ook niet gek dat hij tien jaar geleden aan de wieg van de oprichting van PEC Zwolle United stond. En tot op de dag van vandaag is hij nog een graag geziene en aanwezige gast bij de ‘meer dan voetbal’ activiteiten van de club, welke zijn onderbracht bij ANBI-stichting Regio Zwolle United.

,,Mensen zijn ons belangrijkste kapitaal”

Meer dan een club
Toen de club ruim tien jaar geleden in zwaar weer verkeerde, werd een aantal betrokkenen bij de club, waaronder Vonhof, gevraagd voor een zogenaamde ‘commissie van goede diensten’. Een commissie met onder meer Adriaan Visser (voorzitter PEC Zwolle), Arjan Jansen (directeur Regio Zwolle United) en Erben Wennemars (performance coach PEC Zwolle). Een commissie die een cirkel om het toenmalige bestuur van de club moest vormen en zich daarmee bovenal bezig gingen houden met de vraag: ‘Wat is nou de toegevoegde waarde van zo’n betaald voetbalclub naast de voetbalactiviteiten?’, kijkend ook naar het voorbeeld van FC Barcelona dat zo’n vijf jaar daarvoor zichzelf die vraag stelde, wat uiteindelijk o.a. resulteerde in de wereldbekende slogan van de club: ‘Més que un club’ (meer dan een club).

De jeugd heeft de toekomst
Vanaf het eerste moment werd duidelijk dat de focus op jeugd gericht moest worden, zowel intern (voetbalacademie) als extern met projecten in de stad én de regio: ,,Zwolle is een échte stad dankzij de regio en niet andersom. Daarom moeten we investeren in de samenleving van de regio, waarbij PEC Zwolle als dé verbindende factor en ontmoetingsplek fungeert. Ik geloof echt in het idee dat een voetbalclub de kracht heeft om mensen en initiatieven vanuit verschillende geledingen uit de samenleving met elkaar te verbinden.’’

De reden dat Vonhof zich vanaf dag één al kan identificeren met PEC Zwolle United, is omdat de activiteiten zich met name richten op doelgroepen laag op de sociaal-maatschappelijke ladder en mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, dan wel verdienen. ,,Dit zijn vaak mensen die op een ‘achterstand’ beginnen waar zij weinig tot niks aan kunnen doen, maar net als iedereen kansen verdienen. Het gaat dan om jeugd, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar bijvoorbeeld ook het meisjes- en vrouwenvoetbal waarbij het gaat om talent de kans bieden om hun droom na te jagen.’’ Vonhof ziet dan ook veel parallellen met zijn eigen bedrijf Novon: ,,Mensen die een extra steuntje in de rug nodig hebben en met name jeugd kansen bieden om zich te ontwikkelen. En investeren in de regio vanuit de motivatie om te zorgen voor een inclusieve samenleving.’’

Investeren aan de voorkant
Vonhof gelooft dan ook vooral in investeren aan de voorkant; ,,Agenderend en problemen voorkomen in plaats van aan ‘the end of the pipe’ problemen oplossen.’’ Dit is volgens Vonhof dan ook een rol die weggelegd is voor Regio Zwolle United: ,,De stichting kan de kracht van sport optimaal gebruiken voor het agenderen van thema’s, het creëren van nieuwe perspectieven en vooral een verbindende rol spelen tussen organisaties en vooral mensen.’’ Vonhof vervolgt zijn betoog: ,,Uiteindelijk blijven mensen ons belangrijkste kapitaal. Daarbij moeten we niet kijken wat de ander tekort komt, maar vooral wat de ander nodig heeft.”

Verder haalt Vonhof ook een voorbeeld aan van een zogenaamde ‘regio-cao’: ,,Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar en voor elkaar zorgen voor een cao waarmee we iedereen uit onze regio een minimaal inkomen kunnen bieden en daarmee de afhankelijkheid van landelijke cao’s inperken. Ik geloof erin dat wij hiermee onder meer het welzijn in onze regio vergroten.’’

Mooiste herinneringen
Als Vonhof wordt gevraagd naar zijn mooiste herinnering aan tien jaar meer dan voetbal, dan vindt hij het lastig om slechts één voorbeeld te noemen: ,,G-voetbal en eigenlijk elk project met onze jeugd vind ik fantastisch, maar als ik dan toch echt een concreet project moet noemen dan is het de samenwerking van PEC Zwolle Vrouwen met Stichting Free a Girl.’’ Toen Vonhof werd gevraagd of hij het project ‘Lock me up’ van Stichting Free a Girl in Zwolle wilde ondersteunen, zocht hij de verbinding met PEC Zwolle. Free a Girl vraagt aandacht voor kinderprostitutie en bevrijdt middels geld dat wordt ingezameld via verscheidende acties jaarlijks veel jonge meisjes. PEC Zwolle Vrouwen speelde dat jaar gedurende het seizoen met het logo van de stichting op het shirt om extra aandacht voor deze problematiek te vragen en er werden verschillende items beschikbaar gesteld voor de veiling. ,,Een mooi voorbeeld hoe de kracht van sport te gebruiken om aandacht te vragen voor een bepaald thema, geld op te halen en een maatschappelijke bijdrage te leveren’’, aldus Vonhof. 

Tot slot besluit Vonhof: ,,De kern wat we hier in de regio goed kunnen is de infrastructuur en het verbinden van groei. En bij infrastructuur gaat het dan niet alleen om de ‘harde’ kant met goede voorzieningen en de bereikbaarheid, maar zeker ook om de ‘zachte’ kant; goede mensen in een mooie en goede regio. Het beste wat wij kunnen, is het verbinden van deze organisaties en mensen, middels de vele mooie initiatieven en netwerken die onze regio rijk is.’’

(Foto: Theo Smits) 

Reacties

Reacties aan het laden...
Terug naar overzicht

Meer